Henriette: "Jeg vil ikke kaste mere brænde på hans bål..."

TV2Lorry 25. nov. 2019 af Henrik Modler.
"Digital chikane mod offentlige ansatte"

Se videoen her: https://youtu.be/h1NnttZFKLQ

Note: Men hvad er det så lige Henriette har gang i her...

Og hvad mon grunden til at TV2Lorry og Henrik Modler ikke hører den anden side af sagen, og f.eks laver et interview med Kaaveh eller Ulf ?

Er det troværdig kompetent neutral journalistik?

--------------
Ulf Baldrian Kudsk Harbo kommenterer.
27. november 2019.

"Det er meget mystisk at sagsbehandler Henriette Sommer vælger at optræde anonymt med sit eget navn Henriette i denne sag om digital chikane.

Henriette fortæller at hun begyndte at sætte spørgsmål ved sig selv og sin faglighed efter gentagne gange at blive beskyldt for at lyve, bedrage og lave ulovlig sagsbehandling.

Det er et faktum at den pågældende borger der nu er blevet dømt for chikane rent faktisk blev udsat for ulovlig sagsbehandling i det han har Ankestyrelsens ord for at Københavns kommune på et tidligere tidspunkt skulle have forelagt sagen for rehabiliteringsteamet.

Det er et faktum at Københavns kommune da de endelig gjorde som Ankestyrelsen pålagde dem vurderede Kim Osbøls arbejdsevne til at være 2-4 timer effektivt om ugen.

Så måske er det faktisk sandt at Kim Osbøl blev udsat for ulovlig sagsbehandling da han gang på gang fik at vide at han skulle blive på kontanthjælp selv om han efter et sygedagpengestop og over 40 år på arbejdsmarkedet ikke mere kunne arbejde på ordinære vilkår.

Jeg synes Henriette burde svare på hvad Ankestyrelsen sagde til at Kim Osbøl blev fastholdt på kontanthjælp og ikke fik sin sag til rehabiliteringsteamet noget før.

Og måske er det faktisk sandt at Henriette Sommer med flere løj og bedrog Kim Osbøl når de i årevis fortalte ham at han ikke kunne få sin sag til rehabiliteringsteamet for sådan er loven.

Jeg har tidligere lavet en saglig redegørelse for sagen hvor jeg argumenterer for at Kim Osbøl er frihedskæmper og ikke kriminel og det mener jeg stadig.

https://www.denoffentlige.dk/syg-paa-kontanthjaelp-forbryder-eller-frihedskaemper

TV2 Lorry og Københavns kommune skulle fokusere lidt mere på borgernes rettigheder og at borgerne bliver behandlet ordentligt i stedet for at tage de store kanoner frem og misbruge politiets ressourcer ved at melde deres egne borgere for chikane når det i virkeligheden er den måde der sagsbehandles på som er det virkelige problem, mens de mange frustrationer og i Kims til tilfælde offentliggørelsen af den sagsbehandling han er blevet udsat for med navns nævnelse af de ansvarlige myndighedspersoner er en konsekvens af den systematiske ulovlige sagsbehandling syge og handicappede bliver udsat for.

Heldigvis forsøger vi i den almen nyttige forening ForRetssikkerhed som jeg er formand for at gøre noget ved de systematiske ulovligheder og har derfor hjulpet Kim Osbøl med at stævne Københavns kommune for de indtægtstab han har haft fordi kommunen ikke på et tidligere tidspunkt valgte at forelægge sagen for rehabiliteringsteamet.

Den 3 september 2020 kommer sagen i retten og vi afholder støttedemonstration ude foran retten."

Begivenhed: https://www.facebook.com/events/740378686430289/

Kilde:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3024309961127770&id=100006463864075
--------------
Og hvem er det, der rent faktisk bliver chikaneret og krænket?

Samtidig med at jeg (pt) IKKE må udtale mig om en SB navn (Henriette), da hun prøver at give mig et 'Tilhold', går hun selv IGEN ud i medierne og udtaler sig om sagen...

Mit politi Tilhold er anket, vi afventer svar fra Statsadvokaten i København hvor svarfrist/sagsbehandlingstid er typisk på 2 måneder, dvs ca d 03.12.2019 skulle der komme en afgørelse. Den har Statsadvokaten i København så ikke komme med, så vi har lige rykket.

 Og Ja, jeg kan dokumentere at ulovlig sagsbehandling blev udført i min sag. Præcist som i mange andre tusindvis af dokumenterede syge borgers sager.

Kan læses og følges her: http://erstatning.simplesite.com/

Cecilia Lonning-Skovgård lyver også i denne udsendelse, jeg har utallige gange skrevet til hende digitalt med vedhæftede sandhedsbeviser på hvad der foregår af ulovlig sagsbehandling. Hun er stadig tavs om disse retsløse forhold.

Og når Cecilia Lonning-Skovgård udtaler at det må være op til Domstolene at 'vurdere' om der er begået noget strafbart, ved hun udmærket godt at der så intet sker, da magtens tredeling er ikke eksisterende på Social- og Beskæftigelsesområdet siden 1848, alt dokumenteret af Mads Krøger Pramming:

Læs mere her:
http://mail.k10.dk/showthread.php?t=35157&page=60

Se videoen her: https://youtu.be/h1NnttZFKLQ

TV2Lorry 25. nov. 2019 - Se videoen her: https://youtu.be/h1NnttZFKLQ

Klage over at Politiet og Retten ikke overholder loven.

Lørdag d 21 dev 2019.

Mener I at det dette er med til at øge tilliden til det danske retsystem, når I ikke selv overholder loven ?

Tak for kaffe siger jeg bare..

Aktindsigten kan læses her:
http://mail.k10.dk/showpost.php?p=369246&postcount=592

Farcen fortsætter... Imens Politiet klynker over ikke at have bemanding nok, og derfor ikke tager ud til borgere der kontakter dem akut, vælger Politiet her at bruge masser af mandetimer og borgernes skattekroner på at køre en ny §119a sag imod mig... fordi de føler sig 'krænket' og 'chikaneret'...

Det er mig og tusindvis af syge borgere der dagligt bliver krænket og chikaneret af jobcentrene, hvor loven brydes bevist pga måltal og statsrefusion og personlige bonusser og vederlag (gyldne håndtryk)... og ingen stilles til ansvar fordi:

- SB og jurister er ikke statsautoriseret med personligt ansvar over for loven.
- Der er ingen Forvaltningsdomstol.
- Magtens tre-deling er ikke eksisterende siden 1848.

Alt dokumenteret her siden 17.08.2008 og frem til i dag:
http://erstatning.simplesite.com/44292109010.01.2020 Anmodning om Aktindsigt.

Begæring om aktindsigt jf Offentlighedsloven § 21 stk. 3

Efter modtaget anklageskrift nr 2 om at jeg skulle have chikaneret og krænket personer i offentlig tjeneste hvor det eneste jeg gør er at udøve min ytringsfrihed med udgangspunkt i mine egne sager, vil jeg have aktindsigt iht offentlighedsloven § 21 stk. 3 på følgende personer fra Jobcenter København - Københavns kommune.

- Beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard
- Centerchef jobcenter Lærkevej Maria Bødker Boje
- Afdelingschef jobcenter Lærkevej Bettina Nielsen
- Afdelingschef jobcenter Lærkevej Teddy Rasmussen
- Faglig koordinator jobcenter Lærkevej Heidi Gottlieb
- Sagsbehandler jobcenter Lærkevej Shoaib Sohail Raja Akbar

Jeg vil igen gøre opmærksom på Offentlighedsloven formål:

§ 1. Loven har til formål at sikre åbenhed hos myndigheder m.v. med henblik på navnlig at understøtte
1) informations- og ytringsfriheden,
2) borgernes deltagelse i demokratiet,
3) offentlighedens kontrol med den offentlige forvaltning,
4) mediernes formidling af informationer til offentligheden og
5) tilliden til den offentlige forvaltning.

Vedhæftet:
22.11.2019 Anklageskrift.pdf
06.12.2019 Anmodning om forsvarerbeskikkelse.pdf

Jeg vil have oplyst alle stillingsbetegnelser, alle uddannelser, alle arbejdsopgaver, alle lønmæssige forhold samt alle økonomiske bonus- og vederlags-aftaler, tjenesterejser, samt alle oplysninger om disciplinære reaktioner i form af advarsel eller derover.

Jeg forventer indenfor den lovlige frist på 10 dage, jf. § 16, stk. 2 i Forvaltningsloven, at modtage fyldestgørende skriftligt svar på min anmodning.

Mvh ...

Note:
Kan også læses her: http://mail.k10.dk/showthread.php?p=369594#post369594