20.12.2019. Brev fra Ankestyrelsen.pdf

Mit svar:

REPLIK i Erstatningskravet på 220.752 kr.

Foreningen ForRetssikkerhed v/Ulf Harbo imod Københavns kommune

SUPPLERENDE ARGUMENTER (sidste side)

Ankestyrelsens afgørelse af 26. marts 2018 (bilag 30) statuerer, at sagsøgtes sagsbehandling er behæftet med så væsentlige fejl og mangler, at kommunens afgørelse af 22. august 2017 (bilag 28) var truffet på mangelfuldt grundlag, og at afgørelsen var ugyldig.

Dermed har sagsøger ført det fornødne bevis for, at behandlingen af sagsøgers sag har været behæftet med væsentlige fejl og mangler, som udløser et erstatningsansvar.

Det påhviler herefter sagsøgte at godtgøre, at sagsøgte ikke har pådraget sig erstatningsansvar.

Kan også læses og følges her:
http://mail.k10.dk/showthread.php?p=369546#post369546

'Svarskriftet' fra Københavns Kommune, repræsenteret ved advokat Veronica Wolthers-Petersen fra DLA Piper Denmark advokat firma og Sirius Advokater kan ses her:
http://mail.k10.dk/showthread.php?p=368174#post368174%20