Kim Osbøls § 119 a og Tilhold.

Lovgrundlag:
LBK nr 1156 af 20/09/2018 Gældende (Straffeloven)

Kapitel 14. Forbrydelser mod den offentlige myndighed m.v.

§ 119 a. Den, som krænker en af de i § 119 nævnte personers fred ved at kontakte, forfølge eller på anden måde chikanere den pågældende under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
-------------------------

Forløbet kort beskrevet:

Efter at have gennemskuet at Jobcentrene i Danmark, og især Jobcenter Lærkevej udførte systematisk ulovlig sagsbehandling, begyndte jeg at offentliggøre min egen sag d 09-04-2017 med  lægeattester, ansøgninger, afgørelser og klager.

Den er god nok.

Sagsbehandlere (SB) og jurister i sociale sager bryder loven bevist, og det er dokumenteret, og ingen stilles til ansvar, og politikerne er nogle tavse hyklere omkring disse retsløse forhold.

Vi kan nu begynde at sammenligne og med andre Bananrepublikker, hvor der heller ingen retssikkerhed er.

Og hvad gør man som borger, når Politikerne, samt medierne ikke gør noget ved det ?

Ja, så tog jeg beslutningen og begyndte at offentliggøre min egen sag.
Det så andre bruggere inde på K10 kunne se, at de ikke var ene om deres problemer med kommunen.

Der hvor jeg for alvor begyndte at studere lovene mm og hvad der egnetlig foregår, var da jeg lavede mit førte indlæg (forespørgsel) d 04-02-2009

Kilde: http://mail.k10.dk/showthread.php?t=7354

Tråden  fra d 09-04-2017 er nu oppe på 54 sider og 531 indlæg.
Og det hele er ikke engang kommet med. 

Jeg kalder den:
Ulovlig sagsbehandling. Dokumenteret. Hvor er retssikkerheden?

og kan ses her: http://mail.k10.dk/showthread.php?t=35157

I samme moment gik jeg frem med mit navn Kim Osbøl, oprettede en FB gruppe og en YouYube kanal og kaldte dem begge for:

Jobcenter Lærkevej JKI - Center for Jobindsats.

Jeg har så for nyeligt omdøbt dem begge til:

Jobcenter København - Københavns Kommune

For ulovlighederne foregår i hele kommunen.

Jeg var klart over at kommunen overvågede mig bl.a. med de forskellige truselsbrev jeg fik (ligger inde på K10)  men jeg har jo intet at skjule, og på et tidspunkt lige før d 30. aug. 2017 lavede jeg og Jane Pihlmann en video, Jane lagde dem op på hendes YouTube kanal, og vi kaldte den for :

Satirisk drama over afgørelse fra Jobcenter Lærkevej 
https://youtu.be/jyJceJJBaL4


Så går sagen sin gang.

LAD mig lige pointere, jeg har en afgørelse fra Ankestyrelsen at det var ulovligt.

22-08-2017
Min ulovlige afgørelse fra faglig koordinator Heidi Gottlieb:
http://www.k10.dk/showthread.php?p=356887#post356887

05-10-2017
Min ulovlige afgørelse fra jurist Bo Juul Jensen:
http://www.k10.dk/showthread.php?p=357986#post357986

Inkompetent og ulovlig "Afgørelse" fra en Jurist i Ankestyrelsen d 26 marts 2018, som heller ikke stilles til ansvar over for loven.
Jeg fik "medhold" så vi starter lige forfra igen.
http://www.k10.dk/showpost.php?p=362849&postcount=368

Og pga denne afgørelse fra Ankestyrelsen hvor jeg får medhold, har min chef Ulf Harbo og jeg, i vores forening ForRetssikkerheds regi nu stævnet Københavns Kommune for deres ulovlighed for 220.752,- kr. Dette Erstatningskrav kan se og følges her:
http://erstatning.simplesite.com/

24.04.2018. Modtager jeg så et anklageskrift
02.05.2018. Deler jeg det på Facebook
24.05.2018. Indkaldelse til retsmøde
26.05.2018. Forkyndelse fra Retten på Frederiksberg
26.05.2018. Ny Forkyndelse fra Retten på Frederiksberg

Og opretter så en 'Begivenhed' på FB, hvor jeg også redegør for hvad der er foregået.

Op til første retsmøde er der flere medier der bliver intereseret.

Her nogle links på det:

17. jul. 2018
Selv kommunens advokatfirma DLA Piper mener at jeg bare udøver min ytringsfrihed
https://www.bt.dk/nyheder/klar-til-pub-kobenhavns-radhus-ignorerede-chikanesag-politiet-sa-anderledes-pa-det

18. juli 2018
https://www.avisen.dk/jobcenter-ansatte-henriette-svinet-til-af-borger-ch_507620.aspx

21. oktober 2018
https://www.avisen.dk/syge-kim-meldt-til-politiet-de-vil-lukke-munden-paa_520999.aspx

21. oktober 2018
https://www.avisen.dk/henriette-chikaneret-af-borger-jeg-forsoeger-blot-at_521007.aspx? 

21. oktober 2018
https://www.avisen.dk/sagsbehandler-politianmeldte-klient-dommen-kan-bet_520868.aspx

22. oktober 2018
https://www.avisen.dk/kim-paa-kontanthjaelp-chikanerede-sagsbehandlere-her_521815.aspx

25. oktober 2018
https://www.berlingske.dk/danmark/en-mandag-eftermiddag-blev-kontanthjaelpsmodtager-kim-doemt-for-at

26. oktober 2018
https://www.berlingske.dk/danmark/sagsbehandler-henriette-blev-chikaneret-jeg-blev-kaldt-so-luder  (Note: det var andre borgere det gjorde det. Jeg har aldrig gjort det)

28. okt. 2018
Berlingske journalist Katrine Rosenbæk er lystløgner!
Hør min telefon samtale med hende her samt se sandhedsbeviserne:
https://youtu.be/3grTz9VEm4E

05. november 2018
https://www.berlingske.dk/danmark/ingen-ville-hjaelpe-sagsbehandler-der-blev-chikaneret-af

6. november 2018
https://www.avisen.dk/chikaneret-sagsbehandler-hverken-min-chef-eller-f_524175.aspx

Og d 04.01.2019 laver Ulf Harbo så,  lidt i samarbejde med mig, et blogindlæg i denoffentlige.dk som også beskriver de ulovligheder der er foregået i min sag.
Syg på kontanthjælp - forbryder eller frihedskæmper?
https://www.denoffentlige.dk/syg-paa-kontanthjaelp-forbryder-eller-frihedskaemper
---------------

Til sidst har Jane Pihlmann kompetent redegjort og analyseret præcist hvad der er foregået i min (og mange andre borgeres) sag inde på Liv Over Lovs web-side.

Her kan man også download diverse dokumenter som:
- Anklageskriftet
- FB 'Begivenheden' til Retsmøde nr. 2
- Respektpakken pr dec 2016
- Jesper Elbæk Drejer Andersens Kandidatspecial i 'sociale interventioner' hvor Jesper på på side 41-54 analyserer min sidste samtale med de 2 SB der anmeldte mig til Politiet.
- Udskrift af dombogen fra første retsmøde den 16. august 2018
- Udskrift af dombogen fra andet retsmøde den 15. oktober 2018
- Domsafsigelsen fra ByRetten på Frederiksberg 
- Straffelovens kapitel 16 Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv m.v.
- Ombudsmandens principper om God Forvaltningsskik 

Hele Janes analyse og redegørelse kan læses her:
http://www.livoverlov.nu/2018/07/17/liv-over-lov-havner-i-principiel-retssag/

Byrets Dommen: 5000,- kr + 500,- kr til 'Offerfonden'

Her har min nye advokat Kaaveh Piroz og jeg ansøgt Procesbevillingsnævnet om at komme i Landsretten.

Den inkompetente afgørelse fra Procesbevillingsnævnet  kan  læses her: http://mail.k10.dk/showthread.php?p=367453#post367453

Man kan ikke klage over Procesbevillingsnævnets afgørelser til en højere administrativ myndighed.

Der skulle snart komme nogle videoer hvor Kaaveh Piroz redegør for hvad der foregår.

Vi overvejer nu kraftigt at anmelde sagen til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) bl.a. med henvisning til Artikel 10:

BEK nr 423 af 20/05/1996 Gældende.
Offentliggørelsesdato: 31-05-1996

Stk. 1. Enhver har ret til ytringsfrihed.
Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=81462

og Grundlovens § 77
"Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres. "

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=45902

Note: Forbuddet mod censur blev indført i 1849.

*************

19.07.2019. Afgørelse fra Politiet om Tilhold af anklager Camilla Slowik.

#Censur = ingen #Ytringsfrihed = ingen #Demokrati = ingen #Retssikkerhed

*Censur er når en regering kontrollerer, hvad der skrives og siges.
Ifølge Grundloven må der ikke indføres censur i Danmark.

Det i forlængelse af min § 119a sag, som Jane Pihlmann kompetent har analyseret her: http://www.livoverlov.nu/2018/07/17/liv-over-lov-havner-i-principiel-retssag/

Og hvor Procesbevillingsnævnet inkompetent har afvist at vi må bringe sagen i Landretten.
Kan læses her:
http://www.k10.dk/showpost.php?p=367453&postcount=509

I første afgørelse jeg fik leveret personligt (3 sider), stod der Tilhold i 2 år.
I anden afgørelse jeg fik via eBoks (2 sider), står der så Tilhold i 5 år.

- Kaavehs Partshøringsbrev I forlængelse af bl.a. partshøringsmødet blev ignoreret.

- Inkompetent klagevejledning, dvs ingen svarfrist på hvornår vi senest kan anke/klage.

Bliver anket til Statsadvokaten I København.

Note:
Jeg har aldrig kontaktet, forfulgt, chikaneret eller truet nogen SB.
Jeg offentliggør blot hvad der foregår samt udviklingen i mine egne sager.
Det er dem der stalker, kontakter, truer, chikanere og 'følger' mig.
Alt hvad jeg har delt, er offentlig tilgængeligt for alle.

- Magtens tre-deling er IKKE eksisterende siden 1848.
- Danmark har ingen Folvaltningsdomstol.
- Sagsbehandlere og jurister i sociale sager er enevældige konger.

Bevis: TV2 lorry d 12.11.2018 af Espen Slavensky essl@tv2lorry.dk
Advokat Mads Pramming og Kaaveh Piroz:

"Flere advokater råber vagt i gevær - dagligt møder de udsatte borgere, der bliver udsat for ulovlig sagsbehandling her i kommunerne i hovedstadsområdet.
Men ulovlighederne har ingen konsekvenser for kommunerne.
For domstolene, som ellers altid fungere som kontrollerende 3. statsmagt - vil ikke røre sagerne fra kommunerne med en ildtang."

https://www.tv2lorry.dk/artikel/haederkronet-advokat-i-opraab-sagsbehandlere-er-enevaeldige-konger

Flere sandhedsbeviser om ulovlig sagsbehandling hvor ingen stilles til ansvar: http://erstatning.simplesite.com/442921090

*Advokatur kvalitet og viden
- Organiserer arbejdet med straffesager, så advokaturens mål- og resultatkrav opfyldes
- Leder sin advokatur med strategiske mål for øje
- Går foran og motiverer, inspirerer og involverer
- Skaber resultater gennem sin ledelse
- Træffer nødvendige og effektive beslutninger. Er handlekraftig og uddelegerer ansvar
- Har blik for helheden og inddrager tværfaglige og eksterne perspektiver
- Prioriterer udvikling – sin egen, medarbejdernes og organisationens
- Leder anerkendende med fokus på tillid og trivsel
- Har gennemslagskraft og kommunikerer nuanceret, målrettet og effektivt både internt og eksternt
Kilde: https://anklagemyndigheden.dk/da/advokaturchef

#Ytringsfrihed er retten til frit at udtrykke sin mening i skrift og tale uden andres forudgående godkendelse, og står dermed i modsætning til censur.
Ytringsfriheden opfattes som en af grundpillerne i et velfungerende demokrati.

#Demokrati betyder folkestyre. Er et politisk system, hvor magten ligger hos flertallet af folket. Det lyder umiddelbart enkelt – folket skal styre – men det viser sig hurtigt, at der opstår uenighed, både blandt teoretikere og politikere.

#Retssikkerhed betyder, at borgerne kan forvente at en række hensyn og garantier opfyldes i deres møde med myndighederne – først og fremmest at der er lighed for loven.

Lovgrundlag:
Grundlovens § 77
Forbuddet mod censur blev indført i 1849.
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene.
Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=45902

https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/mingrundlov/min-grundlov/kapitel-8/paragraf-77

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) Artikel 10.
BEK nr 423 af 20/05/1996 Gældende.
Offentliggørelsesdato: 31-05-1996
Stk. 1. Enhver har ret til ytringsfrihed.
Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=81462

Mvh ...

Kaavehs Partshøringsbrev

Afgørelse 1. Tilhold i 2 år.

Afgørelse 2. Tilhold i 5 år.

Kaaveh Piroz redegør min §119a og Tilholds-sag.

Ytringsfrihedens grænser?
Udøves der Censur?
Hvor er Retssikkerheden?

Kaaveh Piroz redegør min §119a og Tilholds-sag.

Grundlovens § 77
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=45902#K8

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) Artikel 10:
Stk. 1. Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser.

BEK nr 423 af 20/05/1996 Gældende. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=81462

Kilde:
dkdox.tv Offentliggjort den 26. jul. 2019
Se videoen her ->  https://youtu.be/SE3ui1Hx09o <>

Kilde 2.
http://mail.k10.dk/showthread.php?p=367794#post367794
********************'

Link til video: https://youtu.be/SE3ui1Hx09o

Advokat for systemkritiker taler ud.

Kim Osbøl har på sociale medier forsøgt at dokumentere ulovligheder i hans sagsbehandling. To navngivne sagsbehandlere og en faglige koordinator følte sig i den forbindelse chikaneret af Kim.

I oktober 2018 blev Kim Osbøl dømt for overtrædelse af straffelovens § 119 a. Retten tog ikke stilling til om Kims påstande, omkring løgn og systematiske lovbrud fra medarbejdere i København kommunes jobcenter, var sande.

Kaaveh Piroz, advokat for Kim Osbøl, mødte igen dkdox.tv til en snak om Kims sag, artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions og nødvendigheden af en grundlovsændring.

Tilholdet kan ses på denne side.

Og erstatningskravet på 220.752,- kr for ulovlig sagsbehandling, hvor jeg i samarbejde med Ulf Harbo, formand for foreningen ForRetssikkerhed har stævnet Københavns Kommune, alt dokumenteret, kan ses her: http://erstatning.simplesite.com/

Kilder:
https://youtu.be/rFuo87s6Coo

http://www.dkdox.tv/videos/Ytringsfrihedenogdenfor%C3%A6ldedegrundlov

Videoen kan ses her: https://youtu.be/rFuo87s6Coo

03.10.2019. Anke/klage over min 'Tilhold' sag.

Statsadvokaten i Københavns svarfrist/sagsbehandlingstid er typisk på 2 måneder.

Tak til Kaaveh Piroz & Tage Siboni samt foreningen ForRetssikkerhed for at bakke op.

Vedlagt: 06 maj 2019. Partshøringsbrev (censureret)

Kan også læses her: http://mail.k10.dk/showthread.php?p=368572#post368572

03.10.2019. Aktindsigtsanmodning i min § 119a sag.

Indledende forberedelse til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Tak til Kaaveh Piroz & Tage Siboni samt foreningen ForRetssikkerhed for at bakke op.

Kan også læses her: http://mail.k10.dk/showthread.php?p=368571#post368571

Ny § 119a sag, hvor jeg er nu 'mistænkt'.


Fredag d 18.10.2019 modtog jeg en besked fra Politiet.

"Fredkrænkelse af person i offentlig tjeneste."

Se nedenstående billede.

Sagerne hænger sammen.

Hvem er det lige her der 'krænkes' ?

- SB og juristerne der i offentlig tjeneste udfører den systematiske ulovlige sagsbehandling?
- Politikerne (magthaverne), der er tavse om disse retsløse forhold?

Hvor ingen af dem stilles til ansvar... og De ved det...

Eller de syge borgere der dør, begår selvmord og sætter ild til sig selv pga disse retsløse forhold ?

Var så til møde med Kaaveh Piroz i går, hvor jeg fik lavet et lille interwiev.

Den kan ses her: https://youtu.be/C_dvSir1ymQ

Link til video: https://youtu.be/C_dvSir1ymQ

 Igen en 'afhøring' hos Politiet i en ny §119a sag.

Tid og sted: Politistation Halmtorvet mandag den 28. okt 2019 kl. 13.00.

Og det eneste jeg gør er at udøve min grundlovssikrede ytringsfrihed.

"Du mistænkes for Fredkrænkelse af person i offentlig tjeneste"

Hvem er det lige der her bliver 'krænket' ?

- Er det SB og juristerne der i offentlig tjeneste udfører den systematiske ulovlige sagsbehandling?

- Er det Politikerne (magthaverne), der er tavse om disse retsløse forhold?

Og hvor ingen af dem stilles til ansvar... og De ved det...

- Eller er det de syge, nedslidte og udsatte borgere der dør, begår selvmord og sætter ild til sig selv pga disse retsløse forhold ?

Jeg kan IKKE have respekt for sådanne personer, især ikke politikerne...

Flere sandhedsbeviser på Systematisk Ulovlig Sagsbehandling hvor ingen
stilles til ansvar siden d 17.08.2008 kan ses her (på samme side):
http://erstatning.simplesite.com/442921090

Min og mange andre syge borgeres kamp, kan også studeres her på K10.dk siden 2009.
http://mail.k10.dk/search.php?searchid=3139698&pp=25

Anke over Tilhold modtaget af Statsadvokaten i København.

Sagsbehandlingstid ?

 28.10.2019. Kaaveh Piroz redegør efter afhøringen hos politiet.

Efter afhøringen, hvor jeg nu igen er 'sigtet' i en ny § 119a sag, fik jeg en snak med Kaaveh om hvad der foregår, så alle kan se og følge med.

Der kan f.eks gå flere år, i værste fald, før Politiets jurister kommer med en 'afgørelse' om De vil i Retten.

Og hvor mange §119a sager vil De køre imod mig, før De tror jeg stopper med at offentliggøre de systematiske ulovligheder ?

10-20-50 stk ?

Alt betalt af de danske borgers skattekroner.

Jeg fastholder:
Systematisk Ulovlig sagsbehandling. Dokumenteret.
Ingen stilles til ansvar = ingen retssikkerhed = #bananstat

Det er ikke et spørgsmål om ulovlighederne foregår, spørgsmålet er hvorfor så få påtaler det.

Den der tier samtykker.

Jeg har samlet flere sandhedsbeviser på Systematisk Ulovlig Sagsbehandling hvor ingen stilles til ansvar siden d 17.08.2008.

Klik her hvis du vil se dem: http://erstatning.simplesite.com/442921090

Se og hør interviewet her: https://youtu.be/J8Ca0kjGtCQ

Se og hør interviewet her: https://youtu.be/J8Ca0kjGtCQ

08.11.2019. Klage over dom i §119a sagen nu afsendt til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol i Strasbourg

Det eneste jeg gør er at dokumentere hvad der foregår af ulovligheder i mine egne sager hvor ingen stilles til ansvar.

Det hele hænger sammen… .

- Straffelovens §119a (chikane)
- ’Tilhold’, som også er anket til Statsadvokaten i København.
- Erstatningskrav imod Københavns kommune på 220.752,- kr
- Ny §119a sag på vej ?

Fællesnævner:
Systematisk ulovlig sagsbehandling. Dokumenteret.
Ingen stilles til ansvar = ingen retssikkerhed = #bananstat

Her et lille udpluk af de dokumenter der er sendt afsted:

08.11.2019. Interview med Kaaveh Piroz om denne anke til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

08.11.2019. Interview med Kaaveh Piroz om denne klage.

Tak til Kaaveh og foreningen ForRetssikkerhed for at bakke op.

Fakta er:
Systematisk ulovlig sagsbehandling. Dokumenteret.
Ingen stilles til ansvar = ingen retssikkerhed = #bananstat

Der stjæles, lyves, bedrages, manipuleres, trues med sanktioner og loven brydes bevist hvor dokumenterede syge og nedslidt medborgere ulovligt fastholdes på kontanthjælp, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, praktikker (gratis arbejdskraft) og klappekagekurser mm samt på Fleksjob, det så kommunerne kan overholde embedsmændenes måltal og derved indkassere sin stats-refusion, personlige bonusser, gyldne håndtryk og vederlag.

- SB og jurister er ikke statsautoriseret med personligt ansvar over for loven.
- Der er ingen Forvaltningsdomstol.
- Magtens tre-deling er ikke eksisterende siden 1848.

Syge og udsatte borgere dør, begår selvmord og sætter ild til sig selv pga disse retsløse forhold.

Alt ved hjælp af 'automatisk sagsbehandling', 'sød retorisk' Djøf-sprog, Newspeak samt 'New Public Managementets sprog' (bullshit-kultur), dokumenteret.

- Politikerne har blod på deres hænder.
- Sagsbehandlere og jurister i sociale sager er og agerer enevældige konger.
Og De ved det alle sammen.

Spørgsmålet er ikke om disse systematiske ulovligheder foregår.
Spørgsmålet er hvorfor så få påtaler det.
Den der tier, samtykker!

Alt dokumenteret her. http://erstatning.simplesite.com/442921090

www.ForRetssikkerhed.dk
Vi bekæmper ulovlig sagsbehandling på social- og beskæftigelsesområdet, ved at bistå mennesker i klemme i systemet, såsom syge på kontanthjælp, med at få erstatning for økonomiske tab pga.kommunens ulovlige sagsbehandling.

Støt op og bliv medlem her: https://forretssikkerhed.dk/

Se interviewet her: https://youtu.be/ulp6t2Vi32U

08.11.2019. Interview med Kaaveh Piroz om denne klage: https://youtu.be/ulp6t2Vi32U

22 nov 2019. Ny §119a sag. Kim Osbøl vs. Københavns kommune

Samme personer, samme opslag, nu er det dog Københavns kommune der har anmeldt mig til Politiet og står bag.

I tidligere FB Begivenhed kan det hele læses igen:
"Ulovlig sagsbehandling. Dokumenteret. Hvor er retssikkerheden?"
https://tinyurl.com/wchl5n8

Ellers beskriver Jane Pihlmanns analyse af denne sag, præcist hvad det er det foregår for tusindvis af syge medborgere.:
http://www.livoverlov.nu/2018/07/17/liv-over-lov-havner-i-principiel-retssag/

Og Politiets jurister vurdere og skønner, her har vi sag som bare skal overstås, så de har 'afsat' 30 min til hovedforhandlingen.

Det skal Retten så afgøre, jeg forventer at JC Lærkevejs centerchef Maria Boje, afdelingschef Bettina Nielsen og afdelingschef Teddy Rasmussen skal i vidneskranken.

"Det fremgår af anklageskrift af 22. november 2019, at hovedforhandlingen forventes at vare 30 minutter, hvilket er langt under det realistiske, da der bl.a. i hvert fald forventes at ske afhøring af tiltalte, de to forurettede, centerchef Maria Boje, afdelingschef Bettina Nielsen og afdelingschef Teddy Rasmussen, hvor hovedbevistemaet ift. de tre sidstnævnte vil være deres ytringsfrihedsmæssige overvejelser i relation til politianmeldelsen af 21. november 2018 (bilag 7)."

Jeg har endnu ikke modtaget anklageskriftet, har derfor sendt aktindsigt til Politiet.

Den lovlige deadline på svar fra politiet er så 10 dage eller 7 arbejdsdage dvs onsdag d 18 dec 2019.

Afventer nu og det bliver spændende at se hvad dette cirkus udvikler sig til.

08.12.2019. Anmodning om aktindsigt til Politiet (4 sider)

11.12.2019. Meddelse fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed. (1 side)

Kan også læses her: http://mail.k10.dk/showthread.php?p=369246#post369246

Ny §119a sag.

Samme personer, samme opslag og tekst, nu det bare Københavns kommune der står bag.

Københavns kommune melder mig til Politiet for 'chikane' og 'krænkelse' og Politiets jurister 'vurdere og skønner' at de vil køre sagen.

I virkeligheden er det mig og tusindvis af borgere der dagligt bliver krænket og chikaneret med de ulovligheder de bliver udsat for uden at nogle bliver stillet til ansvar = ingen retssikkerhed, alt dokumenteret her:
http://erstatning.simplesite.com/442921090

-------------------------
Kim Osbøl tiltales ved Retten på Frederiksberg med påstand om bødestraf for Overtrædelse af straffelovens § 119 a, ved i perioden fra den 10. november 2018 til den 19. november 2018, formentlig fra adressen [biiip] i København, at have chikaneret Heidi Gottlieb og Shoaib Raja Akbar i anledning af udførelsen af deres hverv som sagsbehandlere Jobcenter København - Center for Jobindsats, idet tiltalte på sin åbne Facebookprofil i flere omgange bl.a. omtalte Heidi Gottlieb og Shoaib Raja Akbar ved fulde navn som "inkompetente, ufaglærte, uautoriserede" og som personer der "lyver, bedrager, manipulerer, truer med sanktioner og bevist bryder loven pga. måltal, stats-refusion og personlige bonusser og vederlag" og skrev, at personerne "ikke står personligt til ansvar over for loven. Og de ved det.

Der tages forbehold for vidneførsel.

Sagen forventes at vare 30 min."
-------------------------

Note: Og jeg kan bevise det, og har en afgørelse fra Ankestyrelsen der giver mig medhold hvor jeg sammen med foreningen ForRetssikkerhed nu har stævnet Københavns kommune med et erstatningskrav på 220.752 kr fordi De ulovligt har fastholdt mig på kontanthjælp. Erstatningskravet kan læses og følges her.

Afventer stadig aktindsigten fra Politiet.