Kim Osbøls § 119 a og Tilhold.

Lovgrundlag:
LBK nr 1156 af 20/09/2018 Gældende (Straffeloven)

Kapitel 14. Forbrydelser mod den offentlige myndighed m.v.

§ 119 a. Den, som krænker en af de i § 119 nævnte personers fred ved at kontakte, forfølge eller på anden måde chikanere den pågældende under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år.
-------------------------

Forløbet kort beskrevet:

Efter at have gennemskuet at Jobcentrene i Danmark, og især Jobcenter Lærkevej udførte systematisk ulovlig sagsbehandling, begyndte jeg at offentliggøre min egen sag d 09-04-2017 med  lægeattester, ansøgninger, afgørelser og klager.

Den er god nok.

Sagsbehandlere (SB) og jurister i sociale sager bryder loven bevist, og det er dokumenteret, og ingen stilles til ansvar, og politikerne er nogle tavse hyklere omkring disse retsløse forhold.

Vi kan nu begynde at sammenligne og med andre Bananrepublikker, hvor der heller ingen retssikkerhed er.

Og hvad gør man som borger, når Politikerne, samt medierne ikke gør noget ved det ?

Ja, så tog jeg beslutningen og begyndte at offentliggøre min egen sag.
Det så andre bruggere inde på K10 kunne se, at de ikke var ene om deres problemer med kommunen.

Der hvor jeg for alvor begyndte at studere lovene mm og hvad der egnetlig foregår, var da jeg lavede mit førte indlæg (forespørgsel) d 04-02-2009

Kilde: http://mail.k10.dk/showthread.php?t=7354

Tråden  fra d 09-04-2017 er nu oppe på 54 sider og 531 indlæg.
Og det hele er ikke engang kommet med. 

Jeg kalder den:
Ulovlig sagsbehandling. Dokumenteret. Hvor er retssikkerheden?

og kan ses her: http://mail.k10.dk/showthread.php?t=35157

I samme moment gik jeg frem med mit navn Kim Osbøl, oprettede en FB gruppe og en YouYube kanal og kaldte dem begge for:

Jobcenter Lærkevej JKI - Center for Jobindsats.

Jeg har så for nyeligt omdøbt dem begge til:

Jobcenter København - Københavns Kommune

For ulovlighederne foregår i hele kommunen.

Jeg var klart over at kommunen overvågede mig bl.a. med de forskellige truselsbrev jeg fik (ligger inde på K10)  men jeg har jo intet at skjule, og på et tidspunkt lige før d 30. aug. 2017 lavede jeg og Jane Pihlmann en video, Jane lagde dem op på hendes YouTube kanal, og vi kaldte den for :

Satirisk drama over afgørelse fra Jobcenter Lærkevej 
https://youtu.be/jyJceJJBaL4


Så går sagen sin gang.

LAD mig lige pointere, jeg har en afgørelse fra Ankestyrelsen at det var ulovligt.

22-08-2017
Min ulovlige afgørelse fra faglig koordinator Heidi Gottlieb:
http://www.k10.dk/showthread.php?p=356887#post356887

05-10-2017
Min ulovlige afgørelse fra jurist Bo Juul Jensen:
http://www.k10.dk/showthread.php?p=357986#post357986

Inkompetent og ulovlig "Afgørelse" fra en Jurist i Ankestyrelsen d 26 marts 2018, som heller ikke stilles til ansvar over for loven.
Jeg fik "medhold" så vi starter lige forfra igen.
http://www.k10.dk/showpost.php?p=362849&postcount=368

Og pga denne afgørelse fra Ankestyrelsen hvor jeg får medhold, har min chef Ulf Harbo og jeg, i vores forening ForRetssikkerheds regi nu stævnet Københavns Kommune for deres ulovlighed for 220.752,- kr. Dette Erstatningskrav kan se og følges her:
http://erstatning.simplesite.com/

24.04.2018. Modtager jeg så et anklageskrift
02.05.2018. Deler jeg det på Facebook
24.05.2018. Indkaldelse til retsmøde
26.05.2018. Forkyndelse fra Retten på Frederiksberg
26.05.2018. Ny Forkyndelse fra Retten på Frederiksberg

Og opretter så en 'Begivenhed' på FB, hvor jeg også redegør for hvad der er foregået.

Op til første retsmøde er der flere medier der bliver intereseret.

Her nogle links på det:

17. jul. 2018
Selv kommunens advokatfirma DLA Piper mener at jeg bare udøver min ytringsfrihed
https://www.bt.dk/nyheder/klar-til-pub-kobenhavns-radhus-ignorerede-chikanesag-politiet-sa-anderledes-pa-det

18. juli 2018
https://www.avisen.dk/jobcenter-ansatte-henriette-svinet-til-af-borger-ch_507620.aspx

21. oktober 2018
https://www.avisen.dk/syge-kim-meldt-til-politiet-de-vil-lukke-munden-paa_520999.aspx

21. oktober 2018
https://www.avisen.dk/henriette-chikaneret-af-borger-jeg-forsoeger-blot-at_521007.aspx? 

21. oktober 2018
https://www.avisen.dk/sagsbehandler-politianmeldte-klient-dommen-kan-bet_520868.aspx

22. oktober 2018
https://www.avisen.dk/kim-paa-kontanthjaelp-chikanerede-sagsbehandlere-her_521815.aspx

25. oktober 2018
https://www.berlingske.dk/danmark/en-mandag-eftermiddag-blev-kontanthjaelpsmodtager-kim-doemt-for-at

26. oktober 2018
https://www.berlingske.dk/danmark/sagsbehandler-henriette-blev-chikaneret-jeg-blev-kaldt-so-luder  (Note: det var andre borgere det gjorde det. Jeg har aldrig gjort det)

28. okt. 2018
Berlingske journalist Katrine Rosenbæk er lystløgner!
Hør min telefon samtale med hende her samt se sandhedsbeviserne:
https://youtu.be/3grTz9VEm4E

05. november 2018
https://www.berlingske.dk/danmark/ingen-ville-hjaelpe-sagsbehandler-der-blev-chikaneret-af

6. november 2018
https://www.avisen.dk/chikaneret-sagsbehandler-hverken-min-chef-eller-f_524175.aspx

Og d 04.01.2019 laver Ulf Harbo så,  lidt i samarbejde med mig, et blogindlæg i denoffentlige.dk som også beskriver de ulovligheder der er foregået i min sag.
Syg på kontanthjælp - forbryder eller frihedskæmper?
https://www.denoffentlige.dk/syg-paa-kontanthjaelp-forbryder-eller-frihedskaemper
---------------

Til sidst har Jane Pihlmann kompetent redegjort og analyseret præcist hvad der er foregået i min (og mange andre borgeres) sag inde på Liv Over Lovs web-side.

Her kan man også download diverse dokumenter som:
- Anklageskriftet
- FB 'Begivenheden' til Retsmøde nr. 2
- Respektpakken pr dec 2016
- Jesper Elbæk Drejer Andersens Kandidatspecial i 'sociale interventioner' hvor Jesper på på side 41-54 analyserer min sidste samtale med de 2 SB der anmeldte mig til Politiet.
- Udskrift af dombogen fra første retsmøde den 16. august 2018
- Udskrift af dombogen fra andet retsmøde den 15. oktober 2018
- Domsafsigelsen fra ByRetten på Frederiksberg 
- Straffelovens kapitel 16 Forbrydelser i offentlig tjeneste eller hverv m.v.
- Ombudsmandens principper om God Forvaltningsskik 

Hele Janes analyse og redegørelse kan læses her:
http://www.livoverlov.nu/2018/07/17/liv-over-lov-havner-i-principiel-retssag/

Byrets Dommen: 5000,- kr + 500,- kr til 'Offerfonden'

Her har min nye advokat Kaaveh Piroz og jeg ansøgt Procesbevillingsnævnet om at komme i Landsretten.

Den inkompetente afgørelse fra Procesbevillingsnævnet  kan  læses her: http://mail.k10.dk/showthread.php?p=367453#post367453

Man kan ikke klage over Procesbevillingsnævnets afgørelser til en højere administrativ myndighed.

Der skulle snart komme nogle videoer hvor Kaaveh Piroz redegør for hvad der foregår.

Vi overvejer nu kraftigt at anmelde sagen til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) bl.a. med henvisning til Artikel 10:

BEK nr 423 af 20/05/1996 Gældende.
Offentliggørelsesdato: 31-05-1996

Stk. 1. Enhver har ret til ytringsfrihed.
Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=81462

og Grundlovens § 77
"Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres. "

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=45902

Note: Forbuddet mod censur blev indført i 1849.

*************

19.07.2019. Afgørelse fra Politiet om Tilhold af anklager Camilla Slowik.

#Censur = ingen #Ytringsfrihed = ingen #Demokrati = ingen #Retssikkerhed

*Censur er når en regering kontrollerer, hvad der skrives og siges.
Ifølge Grundloven må der ikke indføres censur i Danmark.

Det i forlængelse af min § 119a sag, som Jane Pihlmann kompetent har analyseret her: http://www.livoverlov.nu/2018/07/17/liv-over-lov-havner-i-principiel-retssag/

Og hvor Procesbevillingsnævnet inkompetent har afvist at vi må bringe sagen i Landretten.
Kan læses her:
http://www.k10.dk/showpost.php?p=367453&postcount=509

I første afgørelse jeg fik leveret personligt (3 sider), stod der Tilhold i 2 år.
I anden afgørelse jeg fik via eBoks (2 sider), står der så Tilhold i 5 år.

- Kaavehs Partshøringsbrev I forlængelse af bl.a. partshøringsmødet blev ignoreret.

- Inkompetent klagevejledning, dvs ingen svarfrist på hvornår vi senest kan anke/klage.

Bliver anket til Statsadvokaten I København.

Note:
Jeg har aldrig kontaktet, forfulgt, chikaneret eller truet nogen SB.
Jeg offentliggør blot hvad der foregår samt udviklingen i mine egne sager.
Det er dem der stalker, kontakter, truer, chikanere og 'følger' mig.
Alt hvad jeg har delt, er offentlig tilgængeligt for alle.

- Magtens tre-deling er IKKE eksisterende siden 1848.
- Danmark har ingen Folvaltningsdomstol.
- Sagsbehandlere og jurister i sociale sager er enevældige konger.

Bevis: TV2 lorry d 12.11.2018 af Espen Slavensky essl@tv2lorry.dk
Advokat Mads Pramming og Kaaveh Piroz:

"Flere advokater råber vagt i gevær - dagligt møder de udsatte borgere, der bliver udsat for ulovlig sagsbehandling her i kommunerne i hovedstadsområdet.
Men ulovlighederne har ingen konsekvenser for kommunerne.
For domstolene, som ellers altid fungere som kontrollerende 3. statsmagt - vil ikke røre sagerne fra kommunerne med en ildtang."

https://www.tv2lorry.dk/artikel/haederkronet-advokat-i-opraab-sagsbehandlere-er-enevaeldige-konger

Flere sandhedsbeviser om ulovlig sagsbehandling hvor ingen stilles til ansvar: http://erstatning.simplesite.com/442921090

*Advokatur kvalitet og viden
- Organiserer arbejdet med straffesager, så advokaturens mål- og resultatkrav opfyldes
- Leder sin advokatur med strategiske mål for øje
- Går foran og motiverer, inspirerer og involverer
- Skaber resultater gennem sin ledelse
- Træffer nødvendige og effektive beslutninger. Er handlekraftig og uddelegerer ansvar
- Har blik for helheden og inddrager tværfaglige og eksterne perspektiver
- Prioriterer udvikling – sin egen, medarbejdernes og organisationens
- Leder anerkendende med fokus på tillid og trivsel
- Har gennemslagskraft og kommunikerer nuanceret, målrettet og effektivt både internt og eksternt
Kilde: https://anklagemyndigheden.dk/da/advokaturchef

#Ytringsfrihed er retten til frit at udtrykke sin mening i skrift og tale uden andres forudgående godkendelse, og står dermed i modsætning til censur.
Ytringsfriheden opfattes som en af grundpillerne i et velfungerende demokrati.

#Demokrati betyder folkestyre. Er et politisk system, hvor magten ligger hos flertallet af folket. Det lyder umiddelbart enkelt – folket skal styre – men det viser sig hurtigt, at der opstår uenighed, både blandt teoretikere og politikere.

#Retssikkerhed betyder, at borgerne kan forvente at en række hensyn og garantier opfyldes i deres møde med myndighederne – først og fremmest at der er lighed for loven.

Lovgrundlag:
Grundlovens § 77
Forbuddet mod censur blev indført i 1849.
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene.
Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=45902

https://www.ft.dk/da/dokumenter/bestil-publikationer/publikationer/mingrundlov/min-grundlov/kapitel-8/paragraf-77

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) Artikel 10.
BEK nr 423 af 20/05/1996 Gældende.
Offentliggørelsesdato: 31-05-1996
Stk. 1. Enhver har ret til ytringsfrihed.
Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=81462

Mvh ...

Kaavehs Partshøringsbrev

Afgørelse 1. Tilhold i 2 år.

Afgørelse 2. Tilhold i 5 år.

Kaaveh Piroz redegør min §119a og Tilholds-sag.

Ytringsfrihedens grænser?
Udøves der Censur?
Hvor er Retssikkerheden?

Kaaveh Piroz redegør min §119a og Tilholds-sag.

Grundlovens § 77
Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=45902#K8

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention (EMRK) Artikel 10:
Stk. 1. Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage eller meddele oplysninger eller tanker, uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til landegrænser.

BEK nr 423 af 20/05/1996 Gældende. https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=81462

Kilde:
dkdox.tv Offentliggjort den 26. jul. 2019
Se videoen her ->  https://youtu.be/SE3ui1Hx09o <>

Kilde 2.
http://mail.k10.dk/showthread.php?p=367794#post367794
********************'

Link til video: https://youtu.be/SE3ui1Hx09o

Advokat for systemkritiker taler ud.

Kim Osbøl har på sociale medier forsøgt at dokumentere ulovligheder i hans sagsbehandling. To navngivne sagsbehandlere og en faglige koordinator følte sig i den forbindelse chikaneret af Kim.

I oktober 2018 blev Kim Osbøl dømt for overtrædelse af straffelovens § 119 a. Retten tog ikke stilling til om Kims påstande, omkring løgn og systematiske lovbrud fra medarbejdere i København kommunes jobcenter, var sande.

Kaaveh Piroz, advokat for Kim Osbøl, mødte igen dkdox.tv til en snak om Kims sag, artikel 10 i Den Europæiske Menneskerettighedskonventions og nødvendigheden af en grundlovsændring.

Tilholdet kan ses på denne side.

Og erstatningskravet på 220.752,- kr for ulovlig sagsbehandling, hvor jeg i samarbejde med Ulf Harbo, formand for foreningen ForRetssikkerhed har stævnet Københavns Kommune, alt dokumenteret, kan ses her: http://erstatning.simplesite.com/

Kilder:
https://youtu.be/rFuo87s6Coo

http://www.dkdox.tv/videos/Ytringsfrihedenogdenfor%C3%A6ldedegrundlov

Videoen kan ses her: https://youtu.be/rFuo87s6Coo

03.10.2019. Anke/klage over min 'Tilhold' sag.

Statsadvokaten i Københavns svarfrist/sagsbehandlingstid er typisk på 2 måneder.

Tak til Kaaveh Piroz & Tage Siboni samt foreningen ForRetssikkerhed for at bakke op.

Vedlagt: 06 maj 2019. Partshøringsbrev (censureret)

Kan også læses her: http://mail.k10.dk/showthread.php?p=368572#post368572

03.10.2019. Aktindsigtsanmodning i min § 119a sag.

Indledende forberedelse til Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Tak til Kaaveh Piroz & Tage Siboni samt foreningen ForRetssikkerhed for at bakke op.

Kan også læses her: http://mail.k10.dk/showthread.php?p=368571#post368571