29.06.2019 Klage over endnu en ulovlighed i Københavns kommune

Lørdag d 29 juni 2019

Til
Beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (BIF)
Overborgmester Frank Jensen
Jobcenter København - Københavns Kommune
Borgerrådgiveren
Tilsynet (i Ankestyrelsen)
Ombudsmanden
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

borgmester@bif.kk.dk, overborgmesteren@kk.dk, borgerraadgiveren@kk.dk, ast@ast.dk, tilsynet@statsforvaltningen.dk, post@ombudsmanden.dk, ministeren@bm.dk, peter.hummelgaard@ft.dk, folketinget@ft.dk, bm@bm.dk, BEU@ft.dk BIFJKI@bif.kk.dk, BIFKP.JKI@bif.kk.dk, bifjka@bif.kk.dk

Også sendt direkte via e-Boks til Beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard eBoks: https://minside.borger.dk/post?function=inbox&mailboxid=10516

Klage over endnu en ulovlighed i BIF.

Jeg sendte mandag d 17 juni 2019 via mail og eBoks en Begæring om aktindsigt jf Offentlighedsloven § 21 stk. 3 på Veronica Wolthers-Petersen, som arbejder for Jobcenter København - Københavns Kommune som advokat med mit erstatningskrav på 220.752,- kr. http://erstatning.simplesite.com/

Dokumentation:
eBoks_Begæring om aktindsigt Offentlighedsloven § 21 stk3.pdf
Mail_Begæring om aktindsigt Offentlighedsloven § 21 stk. 3 på Veronica Wolthers-Petersen.pdf
Veronica Wolthers-Petersen.pdf

Hvad er grunden til at jeg intet har hørt inden 7 arbejdsdage, dvs direkte brud på Forvaltningsloven § 16, stk. 2 ?

Hvornår vil jeg modtage denne aktindsigt ?

Hvem har ansvaret for, at forvaltningens medarbejdere overholder loven ?

Svar: Beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard

Hvad bliver konsekvensen for den/De medarbejdere der her igen ikke overholder loven ?

Lovgrundlag Forvaltningsloven § 16, stk. 2:
Behandlingen af anmodninger om aktindsigt og klageadgang

§ 16. Afgørelsen af, om en anmodning om aktindsigt skal imødekommes, træffes af den myndighed, der i øvrigt har afgørelsen af den pågældende sag.

Stk. 2. Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om partens anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den aktindsigtssøgende skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet.

Mvh Kim Osbøl

03.07.2019. Ankestyrelsen bekræfter ulovligheden.

Aktindsigt jf Offentlighedsloven § 21 stk. 3 på Veronica Wolthers-Petersen hvor Offentlighedslovens § 36, stk. 2 er overtrådt.

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=152299#Kap5

- Hvem har ansvaret for, at forvaltningens medarbejdere overholder loven ?
- Hvad er navnet på den person der har udført denne ulovlighed ?
- Hvad bliver konsekvensen for den/De medarbejdere der her igen ikke overholder loven ?
- Hvad er svarfristen nu for kommunen, jf Offentlighedslovens § 36, stk. 2 ?

Tak til Cecilie Smistrup fra Ankestyrelsen for at følge loven.

§ 1. Offentlighedsloven har til formål at sikre åbenhed hos myndigheder m.v. med henblik på navnlig at understøtte

1) informations- og ytringsfriheden,
2) borgernes deltagelse i demokratiet,
3) offentlighedens kontrol med den offentlige forvaltning,
4) mediernes formidling af informationer til offentligheden og
5) tilliden til den offentlige forvaltning.

 

1.07.2019 Anmodning om frist udsættes til medio august.


- Hvad præcist betyder: "Meddelelsen indeholder særlige spørgsmål, som retten skal tage stilling til under sagens forberedelse: Ja" ?

- Er svarfristen d 01-08-2019 som skrevet forneden inde på "Frister" på minretssag.dk ?

- Vil det sige at Veronica Wolthers-Petersens anmodning om udsættelse til medion august ikke accepteres ?

- Skal Byretten skriftligt godkende denne 'Anmodning om fristudsættele' ?

- Hvis ikke, hvad er svarfristen (lovhjemmel) for hvornår skal Byretten godkende denne 'Anmodning om fristudsættele' ?

- Vil denne skriftlige godkendelse fra Byretten om 'Anmodning om fristudsættele' blive indført på minretssag.dk ?

 

'Samarbejder' Ankestyrelsen og Københavns kommunes jurister ?

Det indtryk får jeg, når jeg læser de 2 breve/afgørelser. 

"Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed." 

Københavns kommune nægter mig min ret. Jeg fastholder min ret og klager.. igen.

Når BT af Københavns kommune kan få aktindsigt, uden at være part i sagen, at de til advokat Anders Valentiner-Branth har betalt 34.000 kr. om dagen, og 14,8 millioner kroner på tre år, hvorfor kan jeg så ikke få aktindsigt i hvad Veronica Wolthers-Petersen får betalt i at føre kommunens sag imod mig ?

-----------
10.04.2019 Jubelår for forgyldt advokat: Fik 34.000 kr. om dagen
"Advokat Anders Valentiner-Branth har stået for juridisk bistand til forvaltningen og ført enkelte retssager i de tre år, han har arbejdet for Københavns Kommune." https://www.bt.dk/politik/jubelaar-for-forgyldt-advokat-fik-34.000-kr.-om-dagen
-----------
16.06.2019 Københavns Kommune fortsætter med at mørklægge dokumenter i sagen om advokat Anders Valentiner-Branth, der har fået opgaver for 14,8 millioner kroner på tre år.
https://www.bt.dk/samfund/kommunal-skandale-i-koebenhavn-fortsaetter-moerklaegger-en-faktura
-----------
15. jun. 2019 Overborgmester Frank Jensen (S) undrer sig. https://www.bt.dk/politik/frank-jensen-om-skandalerne-i-kommunen-det-koerte-helt-af-sporet
-----------

Hvem stilles til ansvar ?


Dette brev fra
Koncernservice
Økonomiforvaltningen
Personalejura og Forhandling'
Borups Allé 177
2400 København NV
eBoks: https://minside.borger.dk/post?function=inbox&mailboxid=10522

"Økonomiforvaltningen har det overordnede ansvar for økonomi og byudvikling i Københavns Kommune"

"Økonomiforvaltningens daglige ledelse varetages af en direktion på tre medlemmer under ledelse af forvaltningens administrerende direktør."

https://www.kk.dk/artikel/%C3%B8konomiforvaltningen

Økonomiforvaltningens organisationsdiagram:

Øverst ansvarlig

Overborgmester Frank Jensen
Formand for Borgerrepræsentationen.
Formand for Økonomiudvalget.
Tlf.: 33 66 22 00 / Fax: 33 66 70 08
E-mail: overborgmesteren@kk.dk
https://www.kk.dk/artikel/organisation-i-%C3%B8konomiforvaltningen

LØN 2017: 1.259.149 kr
Løn fra andre lønnede hverv/poster: 561.057 kr.
Løn i alt: 1.820.206 kroner. (151.683 kr pr mdl uden bonusser og vederlag)

07. nov 2017 "Med bijob i bestyrelser og udvalg kan borgmestrene tjene en klækkelig sum oveni deres grundløn. Se listen over de otte bedst lønnede i TV2 Lorrys område her. "
https://www.tv2lorry.dk/artikel/er-din-borgmester-med-paa-listen-se-hvem-der-tjener-mest

Direktion:
Peter Stensgaard Mørch
Uddannelse: Cand. scient. pol.
Løn: 1.922.936,28 kr. Pension udgør 20,17 % (160.244,- kr pr mdl uden bonuser og vederlag)
https://www.kk.dk/nyheder/koebenhavn-henter-topchef-i-beskaeftigelsesministeriet


Søren Tegen Pedersen
Uddannelse: Cand.mag.historie
Løn: 1.347.789,48 kr. Pension udgør 20,17 % (112.315,75 kr pr mdl uden bonuser og vederlag)
https://www.kk.dk/nyheder/k%C3%B8benhavn-henter-planchef-i-milj%C3%B8ministeriet

Mads Grønvall
Uddannelse: Cand.scient.pol.
Løn: 1.347.789,48 kr. Pension udgør 20,17 % (112.315,75 kr pr mdl uden bonuser og vederlag)

Koncernservice
Ivan Kristoffersen
Løn ?
https://www.linkedin.com/in/ivan-kristoffersen-1176076/

2016 http://www.danskekommuner.dk/Artikelarkiv/2016/Magasin-18/Ny-topchef-i-Kobenhavns-Koncernservice/

25. nov 2016 "Eftertanke er der i Københavns Kommune. Blandt andet hos Ivan Kristoffersen, som er direktør i Koncernservice. Det var i denne afdeling under Økonomiforvaltningen, at de 13 blev fyret fra."
https://www.tv2lorry.dk/artikel/fyrede-13-ansatte-efter-kursus-nu-skal-koebenhavns-kommune-betale-godtgoerelse

09. jul. 2019 "Ivan Kristoffersen erkender, at de ansatte ikke er klædt godt nok på til at forvalte den interne it-sikkerhedspolitik "og agere i tråd med det"." http://nyheder.tv2.dk/lokalt/2019-07-09-fejl-i-it-system-ledere-kunne-se-medarbejderes-private-oplysninger

7. november 2017. Se listen: Her er Danmarks mest forgyldte borgmestre https://www.avisen.dk/se-listen-her-er-danmarks-mest-forgyldte-borgmestre_469916.aspx

Ingen stilles til ansvar.
Og de tjener kassen på at udføre disse ulovligheder.
Og politikerne er tavse.
Der er ingen retssikkerhed.


Post Afslag på aktindsigt.PDF (2 sider)

Post Afslag på aktindsigt.PDF (2 sider)

Gmail - Jeg fastholder min Ret, samt aktindsigt.pdf (7 sider)

12.07.2019 Afgørelse om aktindsigt Koncernservice 

Ingen stilles til ansvar!

Klar dokumentation på hvordan kommunens 'medarbejdere' (var lige ved at kalde dem *sadistiske bødler) der i offentligt embede agere og praktiserer når en borger kræver sin ret (retssikkerhed)

Og i de Lovkrav De henvises til på side 7, 8 og 9 bryder de selv bevist igen.
Dokumentaret.
Og ingen stilles til ansvar.

"Kapitel 5 Behandlingen og afgørelsen af anmodninger om aktindsigt m.v. Behandlingen af anmodninger om aktindsigt m.v.

§ 36. Bliver der fremsat anmodning om aktindsigt vedrørende dokumenter, der indgår i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en myndighed m.v., afgør denne myndighed m.v., om ansøgningen kan imødekommes. I andre tilfælde afgøres sager om aktindsigt af den myndighed m.v., der har dokumentet i sin besiddelse.

Stk. 2. Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den, der har anmodet om aktindsigt, skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet."

Man bliv er bombarderet med djøfferisk, tvetydigt, ulogisk, juridisk formuleret breve med henvisninger til jeg ved ikke hvor mange love, hvor man som almindelig borger ikke har en kinamands chance for at svare logisk.

Også derfor jeg skriver som jeg gør, jeg er mig selv og svarer som jeg gør. Bestræber mig meget på at svare nogenlunde venligt, men det er fandme svært...

*Ordet sadisme stammer fra den franske greve (marquis) de Sade (1740-1814). Det betegner generelt den form for ondskab eller grusomhed, som består i at et menneske oplever tilfredsstillelse, glæde eller vellyst ved at påføre andre levende væsener lidelse. Modstykket til sadismen er masochismen, dvs. den formodede glæde eller vellyst ved selv at blive påført lidelse. Begge fænomener dækkes af den græske betegnelse algolagni - af algos der betyder smerte eller lidelse, og lagneia der betyder vellyst.

Mere præcist er en sadistisk handling, enhver handling som primært styres af et - bevidst eller ubevidst - ønske om at påføre et andet levende væsen fysisk og/eller psykisk smerte.

Hvis den lidelsesfremkaldende handling styres af andre ønsker - f.eks. ønsket om med vold at fjerne en hindring for selvudfoldelse, ønsket om at gengælde et angreb på en selv, osv. - foreligger der en aggressiv, men ikke en sadistisk handling.

Kilde: https://www.leksikon.org/art.php?n=2209

Mit svar lige afsendt.

Klage og Jeg fastholder min Ret om aktindsigt jf Offentlighedsloven § 21 stk. 3. på Veronica Wolthers-Petersen!

Onsdag d 17 juli 2019

Til
Tilsynet (i Ankestyrelsen)
Ankestyrelsen
Jobcenter København - Københavns Kommune
Beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (BIF)
Overborgmester Frank Jensen
Borgerrådgiveren
Ombudsmanden
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

borgmester@bif.kk.dk, overborgmesteren@kk.dk, borgerraadgiveren@kk.dk, ast@ast.dk, tilsynet@statsforvaltningen.dk, post@ombudsmanden.dk, ministeren@bm.dk, peter.hummelgaard@ft.dk, folketinget@ft.dk, bm@bm.dk, BEU@ft.dk, BIFJKI@bif.kk.dk, BIFKP.JKI@bif.kk.dk, bifjka@bif.kk.dk, sris@bt.dk, Jens-Kristian_Lutken@kk.dk, Mette_Annelie_Rasmussen@kk.dk, CT1A@ir.kk.dk

Også sendt direkte via e-Boks til Beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard og er derfor lovligt gyldig mht underskrift med Nem-ID. eBoks: https://minside.borger.dk/post?function=inbox&mailboxid=10516

Til: Jens-Kristian Lütken medlem af Borgerrepræsentationen for Venstre: Jens-Kristian_Lutken@kk.dk
Mette Annelie Rasmussen medlem af Borgerrepræsentationen for De Radikale: Mette_Annelie_Rasmussen@kk.dk
Kommunens egen vagthund, Intern Revision, Økonomiforvaltningen: CT1A@ir.kk.dk

Jeg fastholder min krav om aktindsigt jf Offentlighedsloven § 21 stk. 3. på Veronica Wolthers-Petersen, samt at Tilsynet og div politikere nu griber ind over for disse ulovligheder, hvor inge stilles til ansvar!

Har lige modtaget er brev fra Sagsbehandler Cecilie Korfits Wenzelsen, fra Koncernservice Personalejura og Forhandling.

Vedhæftet: 10.10.2019. Post Afgørelse om aktindsigt.PDF

HVOR er logikken?

Når BT af Københavns kommune kan få aktindsigt, uden at være part i sagen, at Københavns Kommune til advokat Anders Valentiner-Branth har betalt 34.000 kr. om dagen, og 14,8 millioner kroner på tre år, hvor er logikken så, at jeg så IKKE kan få aktindsigt i hvad Veronica Wolthers-Petersen får betalt i at føre kommunens sag imod mig ?

DERFOR:
Jeg kræver at Tilsynet (i Ankestyrelsen) træder i karakter og at jeg får et skriftligt begrundet svar på om det er lovligt!

Jeg kræver at Ankestyrelsen, træder i karakter og at jeg får et skriftligt begrundet svar på om det er lovligt!

Sandhedsbevis, min Erstatningssag imod Københavns kommune på 220.752,- kr: http://erstatning.simplesite.com/

Her kan ses at BT kan få aktindsigt:
-----------
10.04.2019 af Søren Kjellberg Ishøy
Jubelår for forgyldt advokat: Fik 34.000 kr. om dagen
"Advokat Anders Valentiner-Branth har stået for juridisk bistand til forvaltningen og ført enkelte retssager i de tre år, han har arbejdet for Københavns Kommune."
https://www.bt.dk/politik/jubelaar-for-forgyldt-advokat-fik-34.000-kr.-om-dagen
-----------
15.06.2019 (+ video) af Søren Kjellberg Ishøy
Overborgmester Frank Jensen (S) undrer sig over ulovlig praksis og en ulovlig administration i hans Forvaltninger.
https://www.bt.dk/politik/frank-jensen-om-skandalerne-i-kommunen-det-koerte-helt-af-sporet
-----------
16.06.2019 af Søren Kjellberg Ishøy
Københavns Kommune fortsætter med at mørklægge dokumenter i sagen om advokat Anders Valentiner-Branth, der har fået opgaver for 14,8 millioner kroner på tre år.
»Det er helt absurd. Selvfølgelig skal kommunen udlevere fakturaen. Igen lader det til, at kommunen forsøger at forhindre et medie i at få indsigt i, hvordan pengene på en specifik advokat er brugt,« siger Oluf Jørgensen, der ekspert i offentlighedsloven og forskningschef emeritus fra Danmarks Journalisthøjskole (DMJX).
https://www.bt.dk/samfund/kommunal-skandale-i-koebenhavn-fortsaetter-moerklaegger-en-faktura
-----------
30.06.2019 af Søren Kjellberg Ishøy
Skandalesag udvikler sig: Nu skal forvaltning stå skoleret

"Sagen om Københavns Kommunes hemmelige salæraftale på 800.000 kroner med advokaten Anders Valentiner-Branth får nu flere politikere til at kræve en redegørelse i sagen."
https://www.bt.dk/samfund/skandalesag-udvikler-sig-nu-skal-forvaltning-staa-skoleret
-----------
HVEM stilles til ansvar ?

Sagsbehandler Cecilie Korfits Wenzelsen, fra Koncernservice Personalejura og Forhandling skriver:

"Derudover har du bedt om aktindsigt i DLA Piper advokatfirma og Sirius Advokater.

Du efterspørger endvidere svar i en række spørgsmål:
1) Hvem har ansvaret for (navne) i min sag, at offentlighedsloven § 36, stk. 2 bliver overholdt?
2) Hvad er navnene på deres chefer i forvaltningen? 2) Hvem har den øverste ansvarlige i forvaltningen for, mht at offentlighedsloven § 36, stk. 2 bliver overholdt?
3) Hvad er navnet på den person der har udført denne ulovlighed?
4) Hvad bliver konsekvensen for den/De medarbejdere der igen her ikke har overholdt loven?

Før vi kan svare på disse spørgsmål, er du nødt til at uddybe i forhold til hvad/hvem, at du efterspørger svar."

Svar: FORDI jeg som borger har lovmæssig ret jf offentlighedsloven at få oplyst navnene på de personer der er ansvarlig og som tillader disse åbenlyse ulovligheder i min sag.

Hvad jeg allerede har skrevet i min sidste mail pr 10.10.2019. Post Afgørelse om aktindsigt.PDF (vedhæftet)

Hvad er det præcist du ikke forstår her Cecilie Korfits Wenzelsen ?

Lovgrundlag og formålet med offentlighedsloven ?

Læs formålsparagraffen § 1.

Loven har til formål at sikre åbenhed hos myndigheder m.v. med henblik på navnlig at understøtte

1) informations- og ytringsfriheden,
2) borgernes deltagelse i demokratiet,
3) offentlighedens kontrol med den offentlige forvaltning,
4) mediernes formidling af informationer til offentligheden og
5) tilliden til den offentlige forvaltning.

-------------
KLAGE over endnu en ulovlighed!

Lørdag d 6 juni 2019 sendte jeg via eBoks Aktindsigt jf Offentlighedsloven § 21 stk. 3 på
- DLA Piper advokatfirma
og
- Sirius Advokater

Vedhæftet: 06.10.2019. Gmail - Jeg fastholder min Ret, samt aktindsigt.pdf

Offentlighedsloven § 36, stk. 2. siger at jeg inden 7 arbejdsdage (10 dage) skal modtage fyldestgørende skriftligt svar på min anmodning, eller skriftligt svar på hvornår jeg vil modtage denne anmodning.

Det er i dag onsdag d 17 juli 2019, 11 dage efter, og jeg har stadig intet svar modtaget fra Københavns Kommune.

Hvem stilles til ansvar over for denne ulovlighed her ?
-------------
Aktindsigt jf Offentlighedsloven § 21 stk. 3.

Efter modtaget brev d 10.10.2019 vil jeg have aktindsigt iht offentlighedsloven § 21 stk. 3 på

Sagsbehandler Cecilie Korfits Wenzelsen, fra Koncernservice Personalejura og Forhandling

Brevet er vedhæftet denne mail.

Jeg vil bede om alle stillingsbetegnelser, alle uddannelser, alle arbejdsopgaver, alle lønmæssige forhold samt alle økonomiske bonus- og vederlags-aftaler, tjenesterejser, samt alle oplysninger om disciplinære reaktioner i form af advarsel eller derover.

Jeg forventer indenfor den lovlige frist på 7 arbejdsdage, jf. offentlighedsloven § 36, stk. 2. at modtage fyldestgørende skriftligt svar på min anmodning.

OBS.: Er sendt via e-Boks, og er derfor lovligt gyldig mht underskrift med Nem-ID.
---------------------

P.S: HER ER DOKUMENTATIONEN!
Systematisk Ulovlig Sagsbehandling.
Dokumenteret.

- SB og jurister er IKKE statsautoriseret med personligt ansvar over for loven!
- Der er INGEN Forvaltningsdomstol!
- Magtens tre-deling er IKKE eksisterende siden 1848!
- Alt Dokumenteret her.

Sandhedsbeviser siden 2008 og frem til i dag kan ses her:
http://erstatning.simplesite.com/442921090

--
Med Venlig Hilsen

De 10 sider, samt min klage (igen) kan også læses her:
http://mail.k10.dk/showthread.php?p=367728#post367728

23.07.2019. Anmodning om fristudsættelse (nr 2)

---------------
Aktindsigt jf Offentlighedsloven § 21 stk. 3 på Københavns Kommune

Onsdag d 24 juli 2019

Til
Jobcenter København - Københavns Kommune
Tilsynet (i Ankestyrelsen)
Ankestyrelsen
Beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (BIF)
Overborgmester Frank Jensen
Borgerrådgiveren
Ombudsmanden
Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard

borgmester@bif.kk.dk, overborgmesteren@kk.dk, borgerraadgiveren@kk.dk, ast@ast.dk, tilsynet@statsforvaltningen.dk, post@ombudsmanden.dk, ministeren@bm.dk, peter.hummelgaard@ft.dk, folketinget@ft.dk, bm@bm.dk, BEU@ft.dk BIFJKI@bif.kk.dk, BIFKP.JKI@bif.kk.dk, bifjka@bif.kk.dk, sris@bt.dk, Jens-Kristian_Lutken@kk.dk, Mette_Annelie_Rasmussen@kk.dk, CT1A@ir.kk.dk,


Også sendt direkte via e-Boks til Beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard og er derfor lovligt gyldig mht underskrift med Nem-ID.
eBoks: https://minside.borger.dk/post?function=inbox&mailboxid=10516

Til:
Jens-Kristian Lütken medlem af Borgerrepræsentationen for Venstre: Jens-Kristian_Lutken@kk.dk
Mette Annelie Rasmussen medlem af Borgerrepræsentationen for De Radikale: Mette_Annelie_Rasmussen@kk.dk
Kommunens egen vagthund, Intern Revision, Økonomiforvaltningen: CT1A@ir.kk.dk


C
c.: 
1212@dr.dk, kbh@dr.dk, radioavisen@dr.dk, p1morgen@dr.dk, dr2morgen@dr.dk, redaktionen@dr.dk, mlme@dr.dk, SMY@dr.dk, ksiv@dr.dk, 1224@eb.dk, post@eb.dk, redaktionen@eb.dk, marien@eb.dk, 1234@tv2.dk, anlo@tv2.dk, plan@tv2.dk, kahj@tv2.dk, 1929@bt.dk, bt@bt.dk, btwebmaster@bt.dk, pett@bt.dk, avisen@avisen.dk, tip@avisen.dk, bnb@berlingske.dk, indland@berlingske.dk, internet@berlingske.dk, redaktionen@berlingske.dk, bwa@weekendavisen.dk, ideer@weekendavisen.dk, i@information.dk, kik@information.dk, indland@information.dk, indland@k.dk, net@k.dk, kristeligt-dagblad@k.dk, post@k.dk, indland@pol.dk, nyheder@pol.dk, flemming.christiansen@pol.dk, Per.Michael.Jespersen@pol.dk, frank.hvilsom@pol.dk, internetavisen@jp.dk, jpaarhus@jp.dk, tv@jp.dk, jourhavende@newspaq.dk, ritzau@ritzau.dk, netredaktionen@borsen.dk, onlineredaktionen@borsen.dk, redaktionen@borsen.dk, p3nyheder@dr.dk, red@dagbladene.dk, red@metroxpress.dk, news@mx.dk, redak@sondagsavisen.dk, redaktion@arbejderen.dk, stbo@tv2lorry.dk, redaktion@nordjyske.dk, red@stiften.dk, redaktion@fyens.dk, frederiksborg@sn.dk, kasper.ellesoe@sn.dk, red@denoffentlige.dk, nick.allentoft@denoffentlige.dk, aftenshowet@dr.dk, nyhedsredaktionen@radio24syv.dk, presse@altinget.dk, redaktionen@altinget.dk, nyhed@dr.dk, 1234@tv2.dk, go@tv2.dk, redaktionen@eb.dk, 1929@bt.dk, christian.jensen@pol.dk, jacob.nybroe@jp.dk, poul.madsen@eb.dk, moes@berlingske.dk, tj@berlingske.dk, jonr@berlingskemedia.dk, mkk@weekendavisen.dk, rasmus@ulovliglogning.dk, moen@tv2lorry.dk, redaktion@tv2lorry.dk, nyhedsredaktionen@radio24syv.dk, trier@radio24syv.dk, nyhedsvaerter@radio24syv.dk, some@radio24syv.dk, ak24syv@radio24syv.dk, jani@berlingskemedia.dk, jani@bt.dk, 1929@bt.dk, SRIS@BT.DK, red@vesterbrobladet.dk, red@vanlosebladet.dk, Red@cityavisen.dk, Kbh@kbhavis.dk, redaktionen@lokalavisen-frb.dk, red@frederiksbergbladet.dk, red@ballerupbladet.dk, lsavis@mail.dk, Annemette.Jensen@sn.dk, redaktion.egedal@lokalavisen.dk, sndk@sn.dk, nem@hvidovreavis.dk

--------------- 
Begæring om aktindsigt Offentlighedsloven § 21 stk. 3 på Emilie Hjort Bak

Efter modtaget mail fra minretssag.dk fra Københavns Kommunes d 23.07.2019 vil jeg have aktindsigt iht offentlighedsloven § 21 stk. 3 på

- Emilie Hjort Bak

Vedhæftet: 23.07.2019. Anmodning om fristudsættelse.pdf

Jeg vil bede om alle stillingsbetegnelser, alle uddannelser, alle arbejdsopgaver, alle lønmæssige forhold samt alle løn- og økonomiske bonus- og vederlags-aftaler, tjenesterejser, samt alle oplysninger om disciplinære reaktioner i form af advarsel eller derover.

Jeg forventer indenfor den lovlige frist på 10 dage, jf. § 16, stk. 2 i Forvaltningsloven, at modtage fyldestgørende skriftligt svar på min anmodning.

OBS.: Også sendt via e-Boks, og er derfor lovligt gyldig mht underskrift med Nem-ID. --

Med Venlig Hilsen
*****************

23.07.2019. Anmodning om fristudsættelse (nr 2)

Note:
1) Hvor mange gange kan en 'advokat' der arbejder for Københavns Kommune anmode om fristudsættelse ?
2) Hvor mange gange vil Byretten accepttere fristudsættelse ?

Lovhjemmel: Den Europæiske Menneskerettighedskonvention Artikel 6. Ret til retfærdig rettergang BEK nr 423 af 20/05/1996 Gældende

"Stk. 1. Enhver har ret til en retfærdig og offentlig rettergang 'inden en rimelig frist' for en uafhængig og upartisk domstol, der er oprettet ved lov, når der skal træffes afgørelse enten i en strid om hans borgerlige rettigheder og forpligtelser eller angående en mod ham rettet anklage for en forbrydelse."

Anmodning nr_2 d 23.07.2019 om 'Svarfrist' accepteret af Byretten.

Anmodning nr_2 d 23.07.2019 om 'Svarfrist' udsættelse nr_2 fra en anonym Emilie Hjort Bak, på vegne af advokat Veronica Wolthers-Petersen, nu accepteret af Byretten og er nu forlænget til d 15.08.2019.

Det fremgår ingen steder inde på minretssag.dk hvem der har truffet denne 'afgørelse'

Et par spørgsmål der presser sig på og Lovhjemmel hvis der er nogen.

1) Hvor mange gange må/kan modparten anmode om fristudsættelse ?

2) Hvor mange anmodninger om fristudsættelse må/kan Byretten accepttere ?

3) Kan man som borger få af vide præcist hvilke personer i Byretten der træffer disse afgørelser?

4) Kan man som borger få fuld aktindsigt i Byretten, incl få oplyst hvilke personer der er inde over min sag ?

Formålet er åbenlyst at trække tiden ud, præcist som mange kommuner gør med bl.a. mht Retssikkerhedsloven § 3 stk.2.

Bevis for det siden d 17-08-2008 og frem til i dag kan ses her:

Skal kommuner ikke overholde loven?
Statusrapport Ang Svarfrister

https://www.k10.dk/showthread.php?t=5664

***************

30.07.2019. Fastholdelse af afgørelse om aktindsigt

Sagsnr. 2019-0186549
Fastholdelse af afgørelse om aktindsigt på advokat Veronica Wolthers-Petersen DLA Piper advokatfirma og Sirius Advokater
af
Personalejurist Allan Hauch
Koncernservice
Personalejura og Forhandling

7 sider (5 sider copy/pased fra loven) Djøfferisk tvetydigt juraformuleret ævl hvor loven brydes igen.

Hvad er lovhjemmel og logikken på det ?

Når BT kan få aktindsigt i hvad Københavns kommune betaler en advokat, hvorfor kan jeg som part i sagen så ikke?

Og mht mine 5 spørgsmål, jeg HAR uddybet hvorfor i mine sidste mails, dokumenteret, men det ignoreres  bare.

Og det kun fordi I ved I IKKE stilles til ansvar.

Klagevejledning
Du har ikke fået ret til aktindsigt i Veronica Wolthers-Petersens personalesag og i DLA Piper advokatfirma og Sirius Advokater.
Denne afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.
-----

SAGSBEHANDLERE OG JURISTER ER ENEVÆLDIGE KONGER!

- SB og jurister er IKKE statsautoriseret med personligt ansvar over for loven!
- Der er INGEN Forvaltningsdomstol!
- Magtens tre-deling er IKKE eksisterende siden 1848!

Alt Dokumenteret her: http://erstatning.simplesite.com/442921090

11.09.2019. Ankestyrelsen afgørelse Veronica Wolthers-Petersen

*Skemapartisanerne slår til igen.

Dette er hvad almindelige og dokumenterede syge og handicappede borgere er oppe imod, som om vi ikke har nok i bare at få hverdagen til at fungere.

Denne gang 11 sider fra en Line Mussegaard Christensen fra Ankestyrelsen, som gå ind og 'belærer' Københavns kommune hvordan loven skal 'tolkes' og praktiseres.

Flere ulovligheder (fejl, vi beklager) og ingen konsekvens overhovedet for dem der inkompetent udfører dem = ingen retssikkerhed.

Ankestyrelsen henviser til at jeg klager til Ombudsmanden (igen igen), som ikke er forpligtiget til at tage en sag op.

Kan juristerne blive enige om deres 'vurderinge og tolkning' af loven ?


Hvad er en #SkemaPartisan ?

Djøf-sprog, Newspeak samt 'New Public Managementets sprog', (bullshit-kulturen)

Beskrivelse: Det er en person der i offentligt embede (SB, faglige koordinatorer, jurister jobcenterchefer, forvaltningschefer, BIF direktører mm fra kommunen og Ankestyrelsen) der uden selv at stå personligt til ansvar over for loven (og de ved det), bombardere almindelige borgere med breve (skrivelser) på et tvetydigt djøfferiske juridisk sprog, med henvisninger til love og bekendtgørelser mm, som ikke kan 'forstås' det skal 'tolkes', igen skrevet på en tvetydigt djøfferiske juridisk måde, og med et så højt lixtal, at ingen kan forstå det.

Og ved denne tvetydige juridisk formulerede Djøf-teknink bliver loven systematisk brudt, så forvaltningen overholder sine 'Måltal' ved at fastholde syge på kontanthjælp, så kommunen kan indkassere sin Statsrefusion.

Bevis: http://erstatning.simplesite.com/442921090

Og tit er der ingen underskrift på (automatisk sagsbehandling, google det) med eneste grund så ingen kan stilles til ansvar.

Læs mere her om #SkemaPartisaner:
https://www.facebook.com/kim.temp/posts/10218195039482868